header4

Poukázanie 2%, resp. 3% z daní fyzických alebo právnických osôb

      Fyzické a právnické osoby môžu podľa legislatívy Slovenskej republiky venovať každý rok 2% z dane z príjmu pre mimovládne organizácie. Nadácia Pro Futura sa každoročne uchádza o túto formu podpory a váži si všetky finančné príspevky jednotlivcov aj firiem.

Medzi nami žujú ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc – chudobní ľudia a choré deti. Do ťažkej situácie sa mnohí nedostali vlastným zavinením. Darovaním 2% z Vašich daní pomôžete zdravotne postihnutým deťom, chudobným mnohopočetným rodinám.

Pomôžme im !

Aj malá finančná čiastka znamená niekedy mnoho.

Poukázanie 2% nepredstavuje žiadne dodatočné náklady, nakoľko táto suma peňazí pochádza z Vašich už zaplatených daní a neprepadne tak v prospech štátneho rozpočtu. Ak však nepodáte daňové priznanie a neuhradíte daň do stanoveného termínu, Vami vybraný prijímateľ finančné prostriedky nedostane. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli poukázané peniaze na účet prijímateľa.

Aj v roku 2018 chceme použiť získané 2% na podporu sociálne odkázaných rodín s malými deťmi, na liečebné pobyty, rehabilitácie, rôzne operácie pre telesne a zdravotne postihnuté detí.

Údaje o nadácii:

IČO: 36150347
Právna forma: nadácia
Obchodné meno: Nadácia Pro Futura
Sídlo: Študentská 1457, 069 01  Snina

Číslo bankového účtu Nadácie Pro Futura nepotrebujete, pretože darované finančné prostriedky prevádza na náš účet priamo
príslušný daňový úrad. Vy platíte celú daň svojmu daňovému úradu.

Bližšie informácie o postupe pri poukázaní 2 % z daní: Dagmar Ferkaľová – 0949 389 535

Pri zbieraní 2% z daní máte možnosť osloviť 3 druhy daňovníkov:

- právnickú osobu - napr. podniky a firmy
- fyzickú osobu, ktorá si podáva daňové priznanie sama - napr. živnostníci, alebo osoby, ktoré si chcú   podať daňové priznanie sami
- zamestnanca - osobu, za ktorého robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ

> zamestnanec, ktorý si nechal vypracovať ročné zúčtovanie u zamestnávateľa
> zamestnanec, ktorý si vypracováva daňové priznanie sám
> samostatne zárobkovo činná osoba
> právnická osoba

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd