header4

Sklad solidarity

       V tomto roku plánujeme realizáciu nového projektu s názvom Sklad solidarity.
Momentálne finišujeme s prípravou priestorov v Nadácii Pro Futura. Tento sklad bude zriadený za účelom zhromažďovania použitých vecí z domácností s cieľom umožniť prípadným záujemcom ich poskytnutie, darovanie.

Často sa stretávame s tým, že v domácnosti je nahradený nejaký spotrebič alebo iná vec, novou, pričom tá použitá je v dobrom, zachovalom stave a môže ešte slúžiť.
Chceme umožniť občanom mesta, aby mohli takého veci darovať.
Táto služba bude poskytnutá bezplatne sociálne slabším občanom a mnohopočetným rodinám.

Naďalej budeme spolupracovať s Mestským úradom v Snine, oddelením sociálnych vecí a rodiny a plánujeme aj spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Snine.