header4

Požičovňa zdravotníckych pomôcok

pozic pomocok1       Nadácia Pro Futura začiatkom roka 2019 spustila projekt Požičovňa zdravotníckych pomôcok. Momentálne máme k dispozícii štyri mechanické invalidné vozíky v troch rôznych veľkostiach, ktoré nám darovala charitatívna organizácia LDS Charities. Nadácia Pro Futura sa tieto vozíky rozhodla poskytnúť záujemcom formou krátkodobého zapožičania za účelom dopravy k lekárovi, do úradu, na kultúrne či športové podujatie, vychádzky....

Tieto pomôcky sú určené bezplatne pre ľudí sociálne odkázaných, dôchodcov, deti ....

Nadácia Pro Futura plánuje tento projekt rozšíriť aj o pomôcky, ktoré jej niekto daruje z dôvodu nevyužívania pôvodnými majiteľmi na bezplatné požičiavanie.