header4

Potravinová pomoc pre sociálne odkázané rodiny

potr_pomoc
potr-pomoc3
potravinova pomoc
potr_pomoc1

 


        Medzi úspešné projekty nadácie patrí  rozdávanie potravinových balíkov pre chudobné rodiny, kde sú často obidvaja rodičia nezamestnaní. Pomoc patrí aj matkám, ktoré samy vychovávajú viacero detí. Tento projekt prebieha od decembra 2004. Do roku 2018 Nadácia PRO FUTURA podporila potravinovými balíkmi v hodnote 10 až 15 eur vyše 1000 rodín. Väčšinou sa balíky odovzdávajú pre obyvateľov Sniny, ale snažíme sa pomôcť aj iným. Balíky vážia cca 10 kilogramov a obsahujú základné potraviny, ako cestoviny, ryžu strukoviny, cukor, múka, olej, konzervy …

Nadácia Pro Futura od mája 2018 začala spolupracovať s obchodným reťazcom Kaufland v Humennom. V spolupráci s ním sme naše potravinové balíčky obohatili o potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Pri tejto pomoci nadácia spolupracuje s oddelením sociálnych vecí Mestského úradu v Snine, ktoré pomáha pri výbere odkázaných.